Fundator

Fundacja Jacka Rutkowskiego – Pomagajmy Razem ustanowiona została przez Jacka Rutkowskiego, aktem notarialnym sporządzonym dnia 19 lutego 2019 roku.

Zostaliśmy wyróżnieni:

14 edycja festiwalu Anielskie Spotkania 29.09.2019 r.

Jacek Rutkowski – założyciel Fundacji

29.09.2019 r. w Sali Dworu Artusa odbyła się 14. Edycja festiwalu Anielskie Spotkania.
W ramach festiwalu zaplanowano szereg imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym. Pomiędzy 23-30 września mieszkańcy Torunia oraz turyści odwiedzający miasto, mieli okazję uczestniczyć w różnego rodzaju wystawach, koncertach i zajęciach edukacyjnych. Jednak najważniejszym celem festiwalu była promocja idei wolontariatu wśród młodzieży i dorosłych, przy zaangażowaniu jak najszerszej liczby instytucji z Torunia. Dlatego też najważniejszym momentem była uroczysta gala wręczenia statuetki Toruńskiego Anioła dla osób i instytucji szczególnie zaangażowanych w promowanie wolontariatu i pomocy potrzebującym.
W poprzednich latach wśród wyróżnionych znaleźli się m.in.: ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, śp. Helena Kmieć, Wolontariat Światowych Dni Młodzieży, czy międzynarodowa organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Odbył się Koncert Galowy “Piosenki Wojciecha Młynarskiego – Dwór Artusa (wyk. Artyści scen warszawskich), następnie odbyło się wręczanie statuetek przez Pana Prezydent Torunia Michał Zaleski.
Laureatami tegorocznej edycji byli:
– w kategorii miejskiej –
Pan Jacek Rutkowski– założyciel Fundacji Jacka Rutkowskiego Pomagajmy Razem,
http://fundacjajackarutkowskiego.pl/
– w kategorii ogólnopolskiej –
Pan Grzegorz Polakiewicz– wędrowny ewangelizator, przyjaciel bezdomnych i ubogich, a także muzyków i ludzi kultury. Autor książki “Żyje się tylko raz”,
https://pl.aleteia.org/przyjaciel-kardynalow/
– w kategorii regionalnej – Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim z Bydgoszczy,
https://albertynki.bydgoszcz.pl/
Składamy wielkie gratulacje wszystkim wyróżnionym, dziękujemy za to wszystko co robicie.
Podczas uroczystości zostały wręczone Medale im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1918-2018 przez Centrum Edukacji Młodzieży im ks.J.Popiełuszki w Górsku przez byłego dyrektora i założyciela O. dr Paweł Nowogórski oraz obecnego dyrektora Ks. Józefa Ślusarczyka oraz Pana Jacka Rutkowskiego w uznaniu zasług dla Prezydenta Miasta Torunia Pana Michała Zaleskiego oraz Pani Poseł Iwona Michałek Poseł na Sejm RP.
Podczas uroczystości nasza fundacja z Przewodniczącym Rady Panem Jackiem Rutkowskim wręczyła Panu Prezydentowi prezenty oraz kwiaty z okazji imienin. Na scenie zostały również wręczone obrazy w dowód uznania Panu Jackowi Beszczyńskiemu popularnemu toruńskiemu piosenkarzowi, poecie i kompozytorowi oraz Panu Piotrowi Hoffmann Przewodniczącemu Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Toruniu.
Prezes Jacek Rutkowski wręczył również Pamiątkowe obrazy swoim wyjątkowym gościom: Pani Iwonie Michałek Poseł na Sejm RP sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Państwu Bogdan,Elżbieta Pietraszałożycielom i głównym udziałowcom PW. Mat-Bud, Pani Maria Mazurkiewicz Kujawsko-Pomorskiej Wicekurator Oświaty, Państwu Violetta, Adam Joppek, Fundacja Wielka Rodzina Rodzinny Dom Dziecka Bydgoszcz.
Dziękujemy również pozostałym naszym gościom za udział w tej wspaniałej uroczystości.
Była to dla nas wspaniała i wzruszająca uroczystość. Jeszcze raz gratulujemy Panu Przewodniczącemu Rady Fundacji Jackowi Rutkowskiemu, Prezesowi Zarządu MAT BUD Materiały Budowlane tak wyjątkowego wyróżnienia.