Fundator

Fundacja Jacka Rutkowskiego – Pomagajmy Razem ustanowiona została przez Jacka Rutkowskiego, aktem notarialnym sporządzonym dnia 19 lutego 2019 roku.

Zarząd Fundacji

Poznaj członków Zarządu Fundacji, ich zainteresowania i pasję.

Aktualności z facebooka

Koncert Patriotyczny „Polska droga do Wolności” – 29.04.2019r.