Fundator

Fundacja Jacka Rutkowskiego – Pomagajmy Razem ustanowiona została przez Jacka Rutkowskiego, aktem notarialnym sporządzonym dnia 19 lutego 2019 roku.

Jeśli chcesz wesprzeć naszą Fundację, możesz dokonać wpłaty na jedno z głównych kont bankowych Fundacji:

numer rachunku mBank 52 1140 2088 0000 4268 2600 1001

(darowizny na cele statutowe, Fundacji Jacka Rutkowskiego – Pomagajmy Razem)